top of page

Polityka prywatności

1. Administrator

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Władysławę Zakroczymską prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą ONEGOG VLADYSLAVA ZAKROCHYMSKA (adres: ul. Żabi Kruk 14 lok.10, 80-822 Gdańsk; NIP: 5833308463; „Administrator”) w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i z innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

 

Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych; Ty jako Podmiot Danych możesz skontaktować się z Administratorem w kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych oraz w celu realizacji uprawnień wynikających z RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych (łącznie, „Przepisy o Ochronie Prywatności”) pod następującym adresem email: info@onegog.pl („Punkt Kontaktowy”).

2. Przetwarzanie 

Przetwarzanie dokonywane przez Administratora może dotyczyć danych, których podanie potrzebne jest do skontaktowania się przy pomocy formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail), rejestracji rezerwacji studia fotograficznego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu), zapisania się do newslettera (adres e-mail), danych przekazywanych w celu zawarcia umowy (imię i nazwisko lub nazwa, numer telefonu, PESEL lub NIP), a także innych informacji dotyczących Ciebie jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (odpowiednio, „Podmiot Danych”, „Dane Osobowe”), które zdecydujesz się ujawnić, przekazać lub w inny sposób swobodnie i świadomie udostępnić Administratorowi. Ponadto Administrator może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celach marketingowych (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail).

 

Co do zasady, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, umowy lub uzasadnionych interesów. Twoja zgoda jest niezbędna, aby Administrator mógł skontaktować się z Tobą telefonicznie, wysyłać do Ciebie SMS lub e-mail z ofertą lub z zaproszeniem na wydarzenia, warsztaty i szkolenia. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Administrator zapewni, by Twoje przyzwolenie na przetwarzanie było dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne, a zapytanie o zgodę – przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Administrator poinformuje Cię przed odebraniem zgody, i niniejszym informuje Cię, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

3. Uzasadnione interesy

Administrator może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego (w tym może przesłać Tobie listownie ofertę lub zaproszenie na wydarzenia, warsztaty i szkolenia), aby przeciwdziałać oszustwom, nadużyciom oraz uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej lub w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Odbiorcy danych

Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług oraz ich zasobów, by prowadzić działalność, która angażuje Twoje Dane Osobowe. Tym sposobem Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione, a – w rezultacie – także przetwarzane przez podmioty kontrolujące, zarządzające lub działające na rzecz (a) WIx, dopóki dostarczają nam usługę hostingu, (b) Google, Meta, dopóki dostarczają nam analitykę, (c) Google, dopóki korzystamy z ich narzędzi (poczta elektroniczna, remarketing), a także (d) PayPal, PayU, Skrill, o ile chcesz płacić za ich pośrednictwem. Wymienieni wyżej odbiorcy Twoich Danych Osobowych reprezentują przykładowe kategorie podmiotów, jednostek i osób, którym Administrator może ujawnić Twoje Dane Osobowe – aktualną listę odbiorców Twoich Danych Osobowych Administrator udostępnia na Twoją prośbę, zgłoszoną drogą elektroniczną do Punktu Kontaktowego lub pisemnie na adres fizyczny Administratora.

5. Prawa podmiotów

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Przepisów o Ochronie Prywatności, przysługuje Ci w stosunku do Administratora prawo dostępu do, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także do sprzeciwu wobec przetwarzania, za pośrednictwem, w szczególności, Punktu Kontaktowego. Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jeżeli żądanie dotyczące Twoich praw wnosisz drogą elektroniczną, informacja zwrotna zostanie Ci dostarczona, w miarę możliwości, tą samą drogą, chyba że zażądasz innej formy. Możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w polskich realiach jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Postanowienia różne

Podstawy prawne przetwarzania i korzystanie z Twoich praw określają okres, przez który Twoje Dane Osobowe będą przechowywane. Przykładowo, Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli wycofasz zgodę lub gdy umowa, której jesteś stroną, zostanie w pełni wykonana. Co do zasady, dostarczenie Danych Osobowych jest dobrowolne; Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

Polityka dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa. 


Dla Państwa wygody serwis onegog.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

 

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub                   komunikatów o błędach itp.)

2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.)

Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis onegog.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

Jak usunąć cookies?

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu  >  Ustawienia  >  Pokaż ustawienia zaawansowane  >  Prywatność  >  Ustawienia treści  >  Pliki cookies  —  należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu  >  Narzędzia  >  Opcje internetowe  >  Prywatność  —  należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu  >  Opcje  >  Prywatność  >  Historia  —  należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu  >  Preferencje  >  Zaawansowane  >  Ciasteczka  —  należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu  >  Preferencje  >  Prywatność  >  Pliki cookies  —  należy wybrać odpowiednią opcję.

bottom of page